Mérleg, 1977 (13. évfolyam, 1-4. szám)

1977 / 1. szám

13. ÉVF. FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE • UNGARISCHER DIGEST • DIGEST IN HUNGARIAN MEGJELENIK • ERSCHEINT évente négyszer: március közepén, április végén, június és és november közepén viermal im Jahr: Mitte März, Ende April, Mitte Juni und November SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL • HERAUSGEBER, EIGEN­• TOMER UND VERLEGER Redaktion „Mérleg“, Verlag Herder, Wollzeile 33, Post­fach 248, A-1011 Wien, Austria Felelős szerkesztő: Ladislaus Bálint Verlag Herder Verantwortlicher Redakteur: Ladislaus Bálint, beide Woll­zeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EGYES SZÁM ÁRA . PREIS DES EINZELHEFTES 45,— öS, 45,— Ft, 12,— új dinár, 6,80 DM, 7,— sfr stb. 45,— öS, 45,— Ft, 12,— Neudinar, 6,80 DM, 7,— sfr usw. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ ■ ■ JAHRESABONNEMENT 168,— öS, 168,— Ft, 44,— új dinár, 24,— DM, 26,— sfr stb. + postaköltség. Az elő­fizetést kérjük az évi számla alapján és annak kézhezvétele után rendezni. 168,— öS, 168,— Ft, 44,— Neudinar, 24,— DM, 26,— sfr usw. zuzüglich Porto­kosten. Die Belastung erfolgt durch Jahresrechnung. Es wird gebeten, aufgrund dieser Rech­nung, die Bezahlung durch­zuführen. MEGRENDELHETŐ . ZU BEZIEHEN ■ Verlag Herder, Postfach 248, A-1011 Wien ■ Magyar Posta Központi Hírlapiroda, H-1071 Buda­pest VII, Lövölde-tér 7. ■ Forum, YU-21000 Növi Sad, Vojvode Misica 1. DRUCK Ferdinand Berger & Söhne, OHG, A-3580 Horn, N.ö. Printed in Austria

Next

/
Thumbnails
Contents