Mérleg, 1978 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1978 / 1. szám

MÉRLEG 14. ÉVF. i978/i FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE • UNGARISCHER DIGEST • DIGEST IN HUNGARIAN MEGJELENIK • ERSCHEINT évente négyszer: március közepén, április végén, június és november közepén viermal im Jahr: Mitte März, Ende April, Mitte Juni und November SZERKESZTŐSÉG - ÉS KIADÓHIVATAL • HERAUSGEBER, EIGEN­• TÜMER UND VERLEGER Redaktion „Mérleg“, Verlag Herder, Wollzeile 33, Post­fach 248, A-1011 Wien, Austria Felelős szerkesztő: Ladislaus Bálint Verlag Herder Verantwortlicher Redakteur: Ladislaus Bálint, beide Woll­zeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EGYES SZÁM ÁRA ­• PREIS DES EINZELHEFTES 48,— öS, 48,— Ft, 13,— új dinár, 7,— DM, 7,50 sfr stb. 48,— öS, 48,— Ft, 13,— Neudinar, 7,— DM, 7,50 sfr usw. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ • ■ JAHRESABONNEMENT 182,— öS, 182,— Ft, 47,— új dinár, 26,— DM, 26,80 sfr stb. + postaköltség. Az elő­fizetést kérjük az évi számla alapján és annak kézhezvétele után rendezni. 182,— öS, 182,— Ft, 47,— Neudinar, 26,— DM, 26,80 sfr usw. zuzüglich Porto­kosten. Die Belastung erfolgt durch Jahresrechnung. Es wird gebeten, aufgrund dieser Rech­nung, die Bezahlung durch­zuführen. MEGRENDELHETŐ . • ZU BEZIEHEN ■ Verlag Herder, Postfach 248, A-1011 Wien ■ Magyar Posta Központi Hírlapiroda, H-1071 Buda­pest VII, Lövölde-tér 7. ■ Forum, YU-21000 Növi Sad, Vojvode Misica 1. DRUCK Ferdinand Berger & Söhne, OHG, A-3580 Horn, N.ö. Printed in Austria

Next

/
Thumbnails
Contents