Mérleg, 1979 (15. évfolyam, 1-4. szám)

1979 / 1. szám

15. ÉVF. 1979/1 MÉRLEG FOLYÓIRATOK ÉS . KÖNYVEK SZEMLÉJE . ■ UNGARISCHER DIGEST • DIGEST IN HUNGARIAN MEGJELENIK • ■ ERSCHEINT évente négyszer: március közepén, április végén, június és november közepén viermal im Jahr: Mitte März, Ende April, Mitte Juni und November SZERKESZTŐSÉG . ÉS KIADÓHIVATAL . HERAUSGEBER, EIGEN- ■ TÜMER UND VERLEGER Redaktion „Mérleg“, Verlag Herder, Wollzeile 33, Post­fach 248, A-1011 Wien, Austria Felelős szerkesztő: Ladislaus Bálint Verlag Herder Verantwortlicher Redakteur: Ladislaus Bálint, beide Woll­zeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EGYES SZÁM ÁRA . . PREIS DES EINZELHEFTES 51,— öS, 51,— Ft, 16,— új dinár, 7,50 DM, 7,50 sír stb. 51,— öS, 51,— Ft, 16,— Neudinar, 7,50 DM, 7,50 sfr usw. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ . ■ JAHRESABONNEMENT 190,— öS, 190,— Ft, 58,— új dinár, 27,20 DM, 26,80 sfr stb. + postaköltség. Az elő­fizetést kérjük az évi számla alapján és annak kézhezvétele után rendezni. 190,— öS, 190,— Ft, 58,— Neudinar, 27,20 DM, 26,80 sfr usw. zuzüglich Porto­kosten. Die Belastung erfolgt durch Jahresrechnung. Es wird gebeten, aufgrund dieser Rech­nung, die Bezahlung durch­zuführen. MEGRENDELHETŐ . • ZU BEZIEHEN ■ Verlag Herder, Postfach 248, A-1011 Wien ■ Magyar Posta Központi Hírlapiroda, H-1071 Buda­pest VII, Lövölde-tér 7. ** Forum, YU-21000 Növi Sad, Vojvode Misica 1. DRUCK Ferdinand Berger & Söhne, OHG, A-3580 Horn, N.ö. Printed in Austria

Next

/
Thumbnails
Contents