Mérleg, 1980 (16. évfolyam, 1-4. szám)

1980 / 1. szám

MÉRLEG 16. ÉVF. 1980 i 1 MEGJELENIK _____________ é vente négyszer: március közepén, április végén, június és november közepén SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL__________ R edaktion „Mérleg“, Verlag Herder, Wollzeile 33, Post­fach 248, A-1011 Wien. Felelős szerkesztő: Ladislaus Bálint EGYES SZÁM ÁRA________ 54,— öS, 8,— DM, 8,— sfr, stb. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ 200,— öS, 28,40 DM, 28,— sfr stb. + postaköltség (Ausztriában 30,— öS, kül­földre 45,— öS). Az előfi­zetést kérjük az évi számla alapján és annak kézbesítése után egy hónapon belül ren­dezni. MEGRENDELHETŐ_______ V erlag Herder, Postfach 248, A-1011 Wien Magyar Posta Központi Hír­lap Iroda, H-1900 Budapest, József Nádor tér 1. Forum, YU-21000 Növi Sad, Vojvode Misica 1. ERSCHEINT_____________ v iermal im Jahr: Mitte März, Ende April, Mitte Juni und November HERAUSGEBER, EIGEN- TÜMER UND VERLEGER Verlag Herder Verantwortlicher Redakteur: Ladislaus Bálint, beide Woll­zeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EINZELHEFT ____________ 5 4,— öS, 8,— DM, 8,— sfr, usw. JAHRESABONNEMENT 200,— öS, 28,40 DM, 28,— sfr usw. zuzüglich Portokosten (in Österreich 30,— öS, nach Ausland 45,— öS). Die Be­lastung erfolgt durch Jahres­rechnung. Es wird gebeten, aufgrund dieser Rechnung binnen eines Monats die Be­zahlung durchzuführen. ZU BEZIEHEN__________ D RUCK__________________ F erdinand Berger & Söhne OHG, A-3580 Horn, Nö. Printed in Austria

Next

/
Thumbnails
Contents