Mérleg, 1985 (21. évfolyam, 1-4. szám)

1985 / 1. szám

Mléiieg MEGJELENIK évente négyszer SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Redaktion „M é r 1 e g”, Verlag Herder, Wollzeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien. Felelős szerkesztő a sajtótörvény értelmében: Bálint László; szerkesztő: Boór János EGYES SZÁM ÁRA 80,- ATS ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ 272,- ATS + postaköltség (Ausztriában 52,- ATS; kül­földre 72,- ATS. Az előfize­tést kérjük az évi számla alapján és annak kézbesíté­se után egy hónapon belül rendezni. MEGRENDELHETŐ Verlag Herder, Postfach 248, A-1011 Wien, T.: 521- 413. Posta Központi Hírlap Iro­da, Budapest VII., Lövölde tér 7. T.: 427-902, 427-903. Postacím: Budapest 1900. KS/Agape, 21000 Növi Sad, Cara Dusana 4. T.: 619-671. 21. ÉVF. 1985/1 ERSCHEINT viermal im Jahr HERAUSGEBER, VER­LEGER UND EIGEN­TÜMER Verlag Herder Verantwortlicher Redak­teur im Sinne des Pressege­setzes: Ladislaus Bálint; Re­dakteur: János Boór, alle Wollzeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EINZELHEFT 80,- ATS JAHRESABONNEMENT 272,-ATS zuzügjich Ver­sandkosten (in Österreich 52,- ; nach Ausland 72,- ATS). Es wird gebeten, auf­grund der Jahresrechnung binnen eines Monats die Be­zahlung durchzuführen. ZU BEZIEHEN DRUCK Ferdinand Berger & Söhne, Ges.m.b.H., A-3580 Horn.

Next

/
Thumbnails
Contents