Mérleg, 1986 (22. évfolyam, 1-4. szám)

1986 / 1. szám

Mérleg MEGJELENIK évente négyszer. SZERKESZTŐSÉG, KIA­DÓHIVATAL ÉS LAP­TULAJDONOS Redaktion „Mérleg”, Ver­lag Herder, Wollzeile 33, Pf. 248, A-1011 Wien. Felelős szerkesztő a sajtótörvény értelmében: Bálint László; szerkesztő: Boór János. EGYES SZÁM ÁRA 84,- ATS. ELŐFIZETÉSI DÍJ 286,- ATS + postaköltség (Ausztriában 60,- ATS; kül­földre 100,- ATS). Az előfi­zetést kérjük az évi számla alapján és annak kézbesíté­se után egy hónapon belül rendezni. MEGRENDELHETŐ Verlag Herder, Pf. 248, A-1011 Wien, T.: 512-1413. Posta Központi Hírlap Iro­da, H-1071 Budapest, Lö­völde tér 7. T.: 427-902/3. KS/Agape, YU-21000 No­vi Sad, Cara Dusana 4. T.: 619-671. Corda Books, 393 Rymal Rd., W., Hamilton, CND- L9B 1V2, T.: 387-1545 . 22. ÉVF. 1986/1 ERSCHEINT viermal im Jahr. HERAUSGEBER, VER­LEGER UND EIGENTÜ­MER Verlag Herder, Verantwort­licher Redakteur im Sinne des Pressegesetzes: Ladis­laus Bálint; Redakteur: Já­nos Boór, alle Wollzeile 33, Pf. 248, A-1011 Wien. EINZELHEFT 84,- ATS. JAHRESABONNEMENT 286,- ATS zuzüglich Ver­sandkosten (in Österreich 60,- ; nach Ausland 100,- ATS). Es wird gebeten, auf­grund der Jahresrechnung binnen eines Monats die Be­zahlung durchzuführen. ZU BEZIEHEN EIGENSATZ Durch Personalcompu­ter Victor Sirius 1 mit der „Buchmaschine”. DRUCK Herold Druck- und Ver­lags-Ges. m. b. H., A-1081 Wien, Strozzigasse 8.

Next

/
Thumbnails
Contents