Mérleg, 1992 (28. évfolyam, 1-4. szám)

1992 / 1. szám

Mérleg 28. EVF. 1992/1 MEGJELENIK évente négyszer. ERSCHEINT viermal im Jahr. A KIADÓK ÉS A SZER­KESZTŐSÉG Főszerkesztő: Boór János; fő­munkatársak: Endreffy Zoltán, Szabó Ferenc SJ és Weissmahr Béla SJ; szerkesztőségi titkár: Kalniczky Imre; mind Pázmá- neum, Boltzmanngasse 14, A- 1090 Wien/Distelfinkweg 21, WD-8000 München 60. DIE HERAUSGEBER UND DIE REDAKTION Chefredakteur: J. Boór; Haupt­mitarbeiter: Z. Endreffy, F. Sza­bó SJ und B. Weissmahr SJ; Redaktionssekretär: I. C. Kal­niczky; alle Pázmáneum, Boltzmanngasse 14, A-1090 Wien/Distelfinkweg 21, WD- 8000 München 60. LAPTULAJDONOS Pastorale Ungarnhilfe der Ös­terreichischen Bischofskonfe­renz, Pázmáneum, cím fent. MEDIENINHABER Pastorale Ungarnhilfe der Ös­terreichischen Bischofskonfe­renz, Pázmáneum wie oben. EGYES SZÁM ÁRA 84 ATS, 12 DEM, 100 HUF, 7,60 USD. EINZELHEFT 84 ATS, 12 DEM, 100 HUF, 7,60 USD. ELŐFIZETÉSI DÍJ Postaköltséggel együtt Ausztri­ában 346 ATS, más konverti­bilis pénzű országokban 386 ATS, 55 DEM, 34,50 USD, hazánkban 400 HUF. JAHRESABONNEMENT Mit Versandkosten 346 ATS in Österreich, 386 ATS, 55 DEM, 34,50 USD in anderen Ländern konvertibler Währung, in Un­garn 400 HUF. MEGRENDELHETŐ KUPA, Distelfinkweg 21, WD- 8000 München 60, T.: 8-64-44- 24., Fax/ür: 8-64-35-73. VERLAG HERDER, Pf. 248, A-1011 Wien, T.: 512-14-13. MÉRLEG Expedíció, Kapás u. 14—16. II. 11., H-1027 Buda­pest^.: 201-3865. ZU BEZIEHEN HERSTELLER Satz: Deutschland-Redaktion MÉRLEG, München. Druck: FRANKLIN, Budapest. OFFENLEGUNG Medieninhaber: Pastorale Ungamhilfe der Öster­reichischen Bischofskonferenz (Alleininhaber). Un­ternehmensgegenstand: Pastorale Ungarnhilfe. Leiter: Georg Liptay. Sitz: Pázmáneum wie oben. Grundlegende Richtung: christlich.

Next

/
Thumbnails
Contents