Mérleg, 1993 (29. évfolyam, 1-4. szám)

1993 / 1. szám

Mérleg 29. ÉVE. 1993/1 MEGJELENIK évente négyszer. ERSCHEINT viermal im Jahr. A KIADOK ÉS A SZER­KESZTŐSÉG DIE HERAUSGEBER UND DIE REDAKTION Főszerkesztő: Boór János; fő­munkatársak: Endreffy Zoltán, Szabó Ferenc SJ és Weissmahr Béla SJ: mind Pázmáneum, Boltzmanngasse 14, A-1090 Wien/Distelfinkweg 21, WD- 8000 München 60." Chefredakteur: J. Boór; Haupt­mitarbeiter: Z. Endreffy, F. Sza­bó SJ und B. Weissmahr SJ; alle Pázmáneum, Boltzmann­gasse 14, A-1090 Wien/Distel- finkweg 21. WD-8000 München 60. LAPTULAJ DONOS Pastorale Ungarnhilfe der Ös­terreichischen Bischofskonfe­renz, Pázmáneum, cím fent. MEDIENINHABER Pastorale Ungarnhilfe der Ös­terreichischen Bischofskonfe­renz, Pázmáneum wie oben. EGYES SZÁM ÁRA EINZELHEFT ÁFÁ-val 84 ATS, 12 DEM, 100 HUF, 7,60 USD. Mit MWSt 84 ATS, 12 DEM. 100 HUF, 7,60 USD. ELŐFIZETÉSI DÍJ Postaköltséggel és ÁFÁ-val Ausztriában 346 ATS, más kon­vertibilis pénzű országokban 386 ATS, 55 DEM, 34,50 USD, hazánkban 400 HUF. JAHRESABONNEMENT Mit Versandkosten und MWSt 346 ATS in Österreich, 386 ATS, 55 DEM. 34,50 USD in anderen Ländern konvertibler Währung, in Ungarn 400 HUF. MEGRENDELHETŐ ZU BEZIEHEN KUPA, Distelfinkweg 21, WD- 8000 München 60, T: 8-64-44- 24., Fax / Ur: 8-64-35-73. VERLAG HERDER, Pf. 248, A-1011 Wien, T: 512-14-13. MÉRLEG Expedíció, Kapás u. 14—16. II. 11., H-1027 Buda­pest, T.: 201-3865. <— HERSTELLER Satz: Deutschland-Redaktion MÉRLEG. München. Druck: FRANKLIN, Budapest. OFFENLEGUNG Medieninhaber: Pastorale Ungamhilfe der Öster­reichischen Bischofskonferenz (Alleininhaber). Un­ISSN 0026-0126 ternehmensgegenstand: Pastorale Ungarnhilfe. Leiter: Georg Liptay. Sitz: Pázmáneum wie oben. Grundlegende Richtung: christlich.

Next

/
Thumbnails
Contents