Állami Polgári Fiú és Leányiskola, Mezőberény, 1921

A MEZÓBERÉNYI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA ÉRTESÍTŐJE. 1. Az iskolai év megnyitása, befejezése és felmentések. A 187604/1921. sz. VKM. rendelet értelmében az iskolai évet 1921. szeptember hó 1-én kellett volna megkezdeni, s a beiratásokat augusztus hó utolsó napjain eszközölni, azonban igazgató távolléte folytán a beiratások csupán szeptember hó első 4 napján eszközöltettek, s a rendes tanitások szeptember hó 5-én vehették kezdetüket, mely késedelemre a 145559/1921. sz. a. kelt VKM. rendelet adott felhatalmazást. A javító-, felvételi és tantervkülömbözeti vizsgálatok augusztus 31-én, a magánvizsgálatok pedig szeptember 4-én tartattak meg. Szeptember hó 5-ig beiratkozott 140 fiú és 109 leány, összesen 249 tanuló; szeptember hó végéig igazgató felvett további 11 fiút és 6 leányt ; Békés vm. kir. tanfelügyelőjének engedélyével felvétetett még 3 fiú és 1 leány, tehál összesen beiratkozott 154 fin és 116 leány, együtt 270 tanuló. 1921—22. ISKOLAI ÉVI 1. Adatok az 1921—22. iskolai év történetéhez. 468 TÖRÖK-NYOMDA. MEZŐTÚR. [g Könyvtára S]

Next

/
Thumbnails
Contents