Állami polgári fiú- és leányiskola, Mezőberény, 1939

A mezőberényi m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola ÉVKÖNYVE az 1939—40. iskolai évről. Az iskola fennállásának 45. éve. Szerkesztette: CSOMA GYULA mb. igazgató. Készült a könyvnyomtatás feltalálásának 500-ik esztendejében Baltha János könyvnyomdájában, Mezőberény. — 412.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents