Állami polgári fiú- és leányiskola, Mezőberény, 1941

SZEGEDI TANKERÜLET. Á mezőberényi m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola ÉVKÖNYVE az 1941 — 42. tanévről. Fennáll: 4 7. éve. Szerkesztette: BÁNHEGYI MIHÁLY mb. igazgató. NYOMATOTT BALTHA JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZÖBERÉNY — 44B42.

Next

/
Thumbnails
Contents