Állami polgári fiú- és leányiskola, Mezőberény, 1942

Of*­SZEGEDI TANKERÜLET. A mezőberényi m. ki r. állami polgári fiú- és leányiskola ÉVKÖNYVE az 1942 — 43. tanévről. Fennáll: 4 8. éve. Szerkesztett*: BÁNHEGYI MIHÁLY mb. igazgató. NYOMATOTT ВАША JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MEZÖBERÉNY — 44843.

Next

/
Thumbnails
Contents