Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

( 0 ) 361 XXIII. LEVEL. Költ Komáromban , Sz. Mihály-Havának 16. Napján. Calabriának ax 1783-ban vólt főid indú~ lás után való állapotja folytattatik. nevezetesebb Városok és hely fégek, mellyek a’ fold indulás miatt el-fiillyedtek , lakosaiknak, ’s a’meg-hóltaknak ízámokkai ezek: Laureana faluval 4í87 - 173 Oiaja, Pizziconi Criíto 9042 - 1993 Poliítina - - 5019 * 2471 Cafale Nuovo - 559° - 2008 Ennek a’ Városnak femmi nyoma fém. látfzik, úgy el-füllyedtt. Terra nuova, Melochi­ello 7. faluval - 7^3$ - 3043 Itt az egéfz Tartományt úgy meg-vál­toztatta a’ főid indulás, hogy régi formáját még a’ lakosok fém esmerték-meg. — —- Seminara - * 8000 - 138 t Palmi * r 90PO - 30?$ Város Lakosoknak fzámok, Meg­holtak , 110 Corrida 2. faluval «360 Z Op-

Next

/
Thumbnails
Contents