Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

l6Z ( O ) Város, Lakosoknak Meg­fzámok, holtak w Oppido 237i 1813 Cofoleto, Santa-Chriíti­na 11. faluval 12169 3513 Sinopoli, Santa Eufe­mia 3. faluval 8471 2029 Bagnara 5638 3324 Reggio 16*7? 300 A’ föld indulás miatt el-vefzett embe­reknek fzámokat Grimdlcii 3aooű-re tefzi; mások pedig 40000-re fzámláiják : de mint­hogy lehetetlen volt minden testeket, mel­leket a’ falak,’s föld-nyílások el-temettek, ki-keresni, látni való, hogy a’ meg-hóltak- nak fzámokat fém lehet igazán tudni. A’ Tartománynak Igazgatója, ki Catanzaró Vá­rosában lakott, meg-hallván ezt a’ fzeren- tsétlenféget, azonnal el-kűldötte Calabriába Grimáldit, hogy a’ népnek légyen fegítfé- gül; azonban a’ Királyt is tudósították, a’ ki azonnal el akart Calabriába indulni, de a’ téli idő ’s a’ fok áradások és a’ föld’moz­gása , az utat bátortalanná tették néki, azért maga helyett Pignatelli Marsait kűldötte-el katonákkal egygyiitt, kiket ő az egéfz tar­tományban el-rendelt, a’jó rendnek fel-tar­tására. A’ Calabriai nép már régtől fogva hozzá fzokott a’ tolvajláshoz és prédáláshoz, most pedig a1 közöníeges föld indiílás miatt min-

Next

/
Thumbnails
Contents