Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

364 % ( o ) v? iries állapotját, a’halált tsendesen varta,leg­nagyobb kínja volt a’ fzomjufág. A’ mi a’ meg-hólt testeket illeti, azokat Pignatelli meg-égettette, a’ meg-torödötteknek Orvo,- sokat, ’s orvosságot rendeltetett: eleféget is hordttak a’ nép’ fzámára, de az, az Al- Tifzteknek gonofzfágok miatt rofzfziil ofztat- tatott-ki. A’ Frantziai Király és a’ Máltai Rendnek Mestere hajókon gabonát fzállítot- tak Calabriába és Sicziliába, de azokat ki fém hagyták rakodni, noha a’ fzükfég igen nagy volt. Még a’ Királyi ajándékot is ízü­kön ofztották-ki. Santa Criftinában, hol 6fo. ember vefzett-el, a’ Király ajándéka 7* font kinából állott. Második fö gondja Pigna- tellinek a’ volt, mint folytathassa-el a’ fok tavakat, ’s mint fzárazthassa-ki a’ motsáro- kat, mellyek a’ föld-indulás által lettek , és meleg időben mérges gőzölgések által a’ le­vegő-eget meg-dögeltetik , ’s a’ kiilömben is egéfzfégtelen Calabriát lakhatatlan pufztává teízik. Sok helyeken a’ meg-hasadott főid­ből bővféges víz folyt-ki, fok helyeken a’ le-fzakadozott hegyek a’ folyó-vizeknek lít- jokat meg-gátolták, azon kívül, Februárius Calabriában fzüntelen való essozéssel fzokott el-telni: mind ezek igen meg-fokasították a’ vizeket, nevezetesen Oppido Városánál, hol a’ le-fzakadozott hegyek az ott el-meno folyó-vizet folyásában /neg-akadályoztatták? melly

Next

/
Thumbnails
Contents