Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

St ( O ) J? 367 ta a’ Hertzegnek lovon ülő képét ki-öntetni, és e’ végre már a’ pénzt is bé-fzedték , melly- hez a’ Zsidók is fokát adtak ; de a’ Hertzeg meg-kofzönvén a’nép’ háládatosságát, azt naondtta, hogy e’ dolognak emlekezetere elég léfzen egy ofzlopot rajta való írással emelni: a’ több] pénz pedig fordítódjon kő« zönféges hafzonra. Egy ofzlopot emelt az­ért illy rajta való írással: PETIIO LEOPOLDO Légiim Etruíparum Domino Jviítitiae aequitatisque adfertori Principi merentiíTimo Quod jure gladii Et bonorum ptofcriptione fublatis Legibus ad amovendas Civium noxas Et praeioriam cohibendam feveritaterp Sapienter fancitis Publicae fecuritati profpexerit Florentini Numini, Majeftatique ejus devoti Ad memor. Hominmn fempiternam pofuere A. D. M. DCC. LXXXVII. í. Károly’ Angliai Királynak Hóhéra% Tudni való, hogy amaz Angliai Ki« íalynak I. Karo/t^nak egv láryás Hóhér vet­te fejét. Ki volt légyen ez a’ fzemély 1°E? Z 4 féld

Next

/
Thumbnails
Contents