Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

'**• 3«3 féle vélekedések voltak, ’s vágynak felöle. Végre ez a’ dolog Lorcfó^nak egy barátja által nyílatkoztattatott-ki. Ez a’ Lord II. György Királynál nagy kegyelemben volt, ’s egy volt az Angliai hadakozó feregnek azon Generálisai közziíl, kik Dettíngánál kommandíroztak. Látván ö , hogy a’ Fran- tziai Maríchall NoailUs jó helyre és jó rend­be állította a’ maga féregét, félt hogy az Ánglusok meg-gyozettetnek. Félelmét a’ Királynak ki-jeíentette, ’s meg-mondta nyil­ván , hogy a’ Király maga életét ’s betrüle- tét vefzedelemre tette-ki; ’s a’ környűl-állá- sokból azt lehet kinézni, hogy a’ Frantzo- ké léfz’ a’ gyözödelem. A’ Király ennek a’ Jinféges Officérnek jó tanátsát nem hallgat- ia-meg. A’ vak fzerentse az okosságon gyö- zödelmeskedett.^ Az Ánglusok meg-verték a’ Frantzokat. A’ Lord ki-esett a’ Király’ kegyelméből, ’s büntetésre ítéltetett méltó­nak lenni. Ekkor ö Londonba ment, hol az ő baráti ötét, mint egy egyenes fzívü em­bert, a’ ki a’ Királynak az igazat meg-mer- te mondani, úgy tifztelték: mert a’ hartz- nak fzerentsés ki-menetele nem vakította úgy meg őket, hogy meg ne esmerték vol­na azt, melly igen lehetett azÁnglusoknak felni a’ meg-verettetéstől. A’ Lord elvé­gezte magában, hogy Skótziába menjen, kyl Á maga jófzágában magános életet fog élni. ti( © ) 1?

Next

/
Thumbnails
Contents