Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

3?o lyel a’ közonfég viseltetik erántad, meg-ér- demled : de valljon nem tsalatkozom é meg felőled való ítélet-tételemben? íme meg eg/ízer mutatok alkalmatosságot, mellj ai- tal meg-esett hibádat meg-jqbbíthasd. Ma is azon helyre és azon az órán ,. a’ hol teg­nap és a’ mellj órán vártalak, várlak. Ne tontsd-el bennem az én felőled való jó íté­letemet. Gondold-meg, hogy ha ma hoz­zám el nem jöfzfz, ollyan kárt vallafzfz, mellyet életedben foha ki nem pótolí’z. “ Ezen a’ levélen igen meg-indú!t a’ Górd, de tsudálkozott i§, Akárki légyen — úgy­mond— ez az ember, el~mégyek hozzá, meg­látom , ki az, a’ ki nékem, így mér írni, “ (A’ többi következik.) GEOGRÁFIA, £faponia, vagy £fapan» Japoniában a’ férjfijaknak nagy hatal- vnok vagyon. Az Ő dolgokba a?, afzfzonyok- nak leg-kissebbet fém ízabad fzóllani. A7 férjnek a’ maga felefégének ’s tselédjénsk életén egéf^ hatalma vagyon. A’ mikor és a’ meily okért néki tetfzik, akkor és azért válhatik-el felefégétöl, ’s a’ meíly halálnak nemével akarja, azzal ölheti-meg felefégét. Egy férjfí annyi feleféget vehpt, a’ mennyit akar. ( <? ) 5$

Next

/
Thumbnails
Contents