Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

% ( O ) 371 akar. De a’ fok felefég köztt tsak egy az ö feíefége, a’ kinek az az elföfége is va­gyon , hogy a’ férjével egy afztalról efzik: a* többek pedig az afztalnál fzólgálnak. Tsak ennek az afzfzonynak gyermekei lehetnek az ő Atyjoknak jófzágában örökösök. A’ többeknek valameliy kevés réfz adattatik, A’ fok felefég mellett ágyasokat is fzoktak tartani. A’ gazdag emberek kedvekre ’s nagy gyönyörüfégben tartják felefégeiket. Pompás palotákban laknak , hol fzép ker­tek , mulató-helyek építtettek , meliyekben idejeket kedvekre töltik. De e’ mellett fzo- ros őrizet alatt tartattatnak. A’ lakodalom után mindjárt afzfzonyi házakban zára itat­nak, hol fenkivel lem társalkodhatnak , főt nem is befzél!hétnek, hanem tsak a’ magok fzoba-leanyaikkal, kik az ő férjeiknek ő utánnok leselkedő kémjeik. Efztendőben tsak egyfzer jelenhetnek-meg közönféges he­lyen. Néha meg-engedtetik nékik, hogy testvér atyjokfijaiktól meg-látogattattassanak. A’ Japoniaiak a’ házasságban, kivált az elfő felefégre nézve nagyon vigyáznak a* rangra: de a’ többek fém lehetnek alatson nemből valók, hanemha a’ Tsáfzár’ enge» delmével. A’ házasságot Isteni íilztegrieíi kezdik. A’ Vőlegény és a’ Perifi - _ek gvalog vagy kotsin a’ templo;. . • Ezeket követik a’ Menyaizíz. yg, alz«

Next

/
Thumbnails
Contents