Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

37* ( o ) fzor.y vendégek, kik mind földig erő fedél­lel fedezik magokat. Ezek előtt mennek a' Muzskusok. A’templomba érvén , a’ Bontz, vagy Pap, egy bálvány kép elébe állítja a’ házasulandókat, kik mind ketten ego fák­lyát vagy lámpást tartanak kezekben. Ak­kor a’ jelen-valók fzerentsét ^Ivánnak né­kik. A’ Menyafzfzony gyermek játékit meg­égeti , mellyek jielyett a’Vőlegény házassági ajándékot ád néki. Ezek után az egefz naíz-né- pe a’ Vőlegény’ házához mégyen. Itt lát- ják-meg egymást leg-eiofzör a’ Vőlegény és a1 Menyaizízony. A’ lakodalmat 7. 8* na­pokon innepelik, ki-ki a’ maga tehetfége ízerént. Ez idő alatt a’ Menyafzfzony a’Vő­legénynek fokféle ajándékokkal kedveske­dik , a’ Vőlegény is hasonlóképpen tseleke- fzik. Vége lévén a’ lakodalomnak , a* Meny­afzfzony maga afzfzonyi fzobájába kísérte­tik , hol néki leg-fobb gondjának arra kell lenni, hogy az Ő maga férje erání való hü- féget valamelly kornyül-állás által gyanússá ne tégye. Mert a’ Japoniaiak azt tartják, Bidj, de meg-lásd kinek. Hogy egygyez ez a’ fzokás, az Európai Galanter iával? Egy új próba a,' vefzett ebnek marása ellen« General Lieutenant Gróf Tscherdtkow Woroneschbpl illy tudósítást küldött nemré­“ V ' gen

Next

/
Thumbnails
Contents