Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

374 ( o ) fírffc gyenge tűznél vízben meg-föztek, 9s reggel és estve egy-egy pohárral meg-ittak ; ’s mind ok a’ bajtól meg-Órizkedtek , mind a’ kikre a’ diihosség el-ragadtt meg-gyógyül- tak. Minthogy ez a’ fzer 99. fzemélyeknek fzerentsés volt, meg-érdemlené , hogy közt- tünk is próbára vonattatna; könnyebb ké~ fzűletü, ’s találtattathatóbblévén, minta'Má­jusi nyüvböl, és még hat ahoz tartozó in- grediensekbol kéfzüit Berlini orvosság. Rómában az Auguhus Tsáfzár Maulo- leumának öfzve omlott töredékei köztt, moft találtatott egy régi emlékezteiö ofzlop , melly a’ Quirinalis hegyen újra fel-állittatott. MaY- celli Apátur ezen verseket metízette reá. Me quondam Aegypti defectam a cautibus, un­das Vis quern per medias Romula transtulerat Ut harem Auguhi moles miranda fepulcri, Caefareum Tiberis qua nemus adlueret: Jam fruhra eversum fractum-que infeha vetus­tas Nifa-eh aggehis condere ruderibus. Jiarn Pius in lucem revocat, fartumque Qui­rin i . Sublimem in collis vertice hare jubet* Inrer

Next

/
Thumbnails
Contents