Mindenes gyűjtemény 3. (Komárom, 1790)

Valamint a’ festett képeket, úgy az írók’ munkáikat is , bizonyos nézö-pontból kell néznünk , ha jól akarunk felölök ítélni* ■— A’ mi fö tzélunk ezen munkában az, hogy az Afzfzonyokat ’s még eddig az ol- vaiásban kevéfsé gyönyörködő Nemefeinket kapafsuk az olvaíasra, ’s a’ Magyar Köny­veknek fzeretetekre. — Ez az a’ néző-pont a* mellyből méltóztafsanak ezt nézni ’s róla ítéletet tenni az érdemes Hazafijak. — So­kan azt mondhatják: Mind tudjuk mi azt a’ mi a’ Gyűjteményben van. Meg-enged- jük: úgy de nem tudják Fclefégeik ’s gyer­mekeik, ’s azoknak kedvekért kellene ezt járatni. — Ha mi tsak némeily Túdófoknak akarnánk írni, könnyű volna nékünk akár a’ £fénai, akár a’ Göttingai, akár a’ Berlini Túdós újíagokbóí minden héten két árkust ki-fzedni. — De mitsoda gyönyörűféget ta­lálnának abban az Afzfzonyok ? — Látni való, hogy így tzélunkat el nem, érhetnénk. — Ezen Gyűjteménynek fél efztendeig va­ló árra Postán 5. Rf., posta nélkül 2. fl. 30, xr. ’s találtatik nálunk kezdetétől fogva.

Next

/
Thumbnails
Contents