Mindenes gyűjtemény 3. (Komárom, 1790)

1790-01-02 / 1. levél

3 í. LEVÉL. Kőit Komáromban, Bóldog dfzfzony Ha­vának 2. Napján. Úr, ki volt eddig lelkünk’ hiedelme, .Légyen erős Várunk,’s éltiink’kéfz védelmei .Koronázza hartzunk’ kívánt békefséggel, ' Adjon fzükfég után bort ’s búzát bövféggel, Minden rendű Tagját áldja-meg Hazánknak; Buzgó kívánfága ez fzívünknek ’s fzánknak! í Az Időről. Tegnap az Efztendönek el-múlása ter- méfzet fzerínt hívott engemet az időnek gyors repiiléíéről való elmélkedésre. Ezen gondolkozván , kezdettem öfzve hafonlítani az embereknek munkáfságokat az oktalan állatoknak munkáfságokkal vagy fzorgalma- tofságokkal, ’s úgy tápafztaltam, hogy noha mi reánk emberekre mint kötelefség ügy vettetett a’ munka, mellyre az oktalan állatok tsak az 6 inftinctusokból vagy ter- méfzeti hajlandófágokból vitettetnek, még is igen mefzfze járunk attól, hogy hozzájok A a e’ réfz*

Next

/
Thumbnails
Contents