Állami Hunfalvy Gimnázium, Miskolc, 1917

A MISKOLCZI AZ 1917—18-IK ISKOLAÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : PÉCH ALADÁR KIR. IGAZGATÓ. MISKOLCZ, 1918. NYOMATOTT A LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL M. KIR. ÁLL. FŐREÁLISKOLA első értesítője .

Next

/
Thumbnails
Contents