Állami Hunfalvy gimnázium, Miskolc, 1920

2 Adatok az intézet 1920—2U ískolaéví történetéhez* Az iskolai év lefolyása. Az 1920—21. iskolai évvel a régi rend keretei közé tért vissza intézetünk is. A fokozatos fejlesztés során ez évben megnyílt a IV. osztály, párhuzamos az I. és II. osztály; a jövőben megnyitjuk az V. osztályt, átmenetileg még szünetel a VI. és VII. osztály, de megmarad a VIII. osztály. A tanulók előzetes felvétele július 1., 2., 3-án, a rendes fel­vétel szeptember 1—3-án történt. Az I. osztályú felv. vizsgálato­kat (VKM 104.403—1920 sz. r.) augusztus 27—28-án tartottuk. Alakuló értekezletünk augusztus 30-án volt. 31-én voltak a javító, pótló és különbözeti felvételi vizsgálatok, szeptember 1—3-án d. u. a magánvizsgálatok. Szeptember 4-én nyitottuk meg az iskolai évet. 6-án reggel 8 órakor kezdődött a rendes tanítás. A tanítást — leszámítva a fűtőanyag hiánya miatt a VKM-tól 114.895—1920 sz. a. elrendelt másfél hónapos szénszünetet — más kényszer- szünet nem zavarta. Az I. félév az Értesítők kiosztásával december 20-án zárult. Mivel a szülők áldozókészségével elegendő szenet sze­rezhettünk be, a II. félévet már február 1-én megkezdettük és a tanítást folytattuk is az iskolai év végéig. A tanítás menetét mindamellett is zavarta az a körülmény, hogy Breznyák János, Debreczení Géza és Kosch Rezső rendes tanárok betegségük miatt hosszabb ideig szabadságoltattak. Négy tárgyfelosztásunk és ugyanannyi órarendünk volt az. iskolai évben. A tanári testület. A tanári testület 28 tagból (1 igazgató, 18 rendes tanár, 1 rendes tornatanító és 8 hitoktató) állott. Az előző iskolai évhez viszonyítva a testületben a következő változá­sok voltak: Kosch Rezső, menekült rendes tanár, a mískolczí kír. kath. főgimnáziumtól újra az intézethez osztatott be. A VKM 110.401—1920. VIII. 21. sz. rendeletével Major Károly dr., zomborí állami főgímnázíumi menekült igazgatót az intézethez osztotta be szolgálattételre és az intézet ■veze*™*'"’1 megbízta. Ugyancsak ide I.

Next

/
Thumbnails
Contents