Állami Hunfalvy Gimnázium, Miskolc, 1946

Miskolci tankeriilet. A miskolci Állami HLNl'ALVY JÁNOS GIMNÁZIUMNAK ÉS A DOLGOZÓK GIMNÁZIUMÁNAK XXX. ÉVI ÉVKÖNYVE AZ 1946-47-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: FÖRDŐS LÁSZLÓ TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ SÁROSPATAK, 1947. NYOMTATTA: CSEHI LAJOS A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Thumbnails
Contents