Állami Hunfalvy Gimnázium, Miskolc, 1948

Miskolci tankeriilet. A miskolci Állami HUNFALVY JÁNOS GIMNÁZIUMNAK ÉS A DOLGOZÓK GIMNÁZIUMÁNAK XXXII. ÉVI / ' - ' ÉVKÖNYVE • ' • ' . \ AZ 1948-49-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: FÖRDŐS LÁSZLÓ TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ SÁROSPATAK 1949. NYOMTATTA: CSEHI LAJOS A REFORMÁTUS FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Thumbnails
Contents