Református leánygimnázium, Miskolc, 1927

Itt TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉS A VELE KAPCSOLATOS INTERNÁTUSNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1927/28. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: DOMBY LÁSZLÓ IGAZGATÓ. MISKOLCI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents