Modern Nyelvoktatás, 2016 (22. évfolyam, 1-4. szám)

2016 / 1-2. szám

KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS) Huszár Ágnes Gaál Zsuzsanna (szerk.): Nyelvészet, művészet, hatalom, írások Tóth Szergej tiszteletére (Linguistics, arts and authority. Papers in honour of Szergej Tóth) .......................................................................................................121 Hima Gabriella Szöllősy Éva: A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban (The representation of men and women in contemporary monolingual dictionaries of Hungarian).............................................................................................123 Folmeg Márta Huszár Ágnes (szerk.): A gendernyelvészet horizontja (The horizon of gender linguistics).......................................................................................................125 Nagy Colette Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép (Language and the image) .....................................................................................................................128 SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS) Varga György Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-angol szótára (Words carried to excess. Dictionary of Hungarian-English lexical intensifiers)...........................................................................................131 FOLYÓ IRATSZEMLE (JOURNAL REVIEWS) Szöllősy Éva: International Journal of Lexicography............................................................................134 SZOFTVER (SOFTWARE) Kollárová Kristina: A Fishtree weboldal (Fishtree website).................................................................137 HÍREK (NEWS) Fábián Zsuzsanna: Szótárnap és Kiváló Magyar Szótár díj 2015 (Dictionary Day and Outstanding Hungarian Dictionary Award 2015) ........................................142 XXII. évfolyam 1-2. szám, 2016. április-május Vol. 22 No. 1-2. April-May 2016

Next

/
Thumbnails
Contents