Thallóczy Lajos és Áldásy Antal (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 33.: Magyarország melléktartományainak oklevéltára. II. kötet. A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára (1198–1526) (Budapest, 1907)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA MAGYAR \ • TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY V OKMÁNYTÁRAK HARMIXCZHARMADIK KÖTET s EGY TÉRKÉPPEL ÉS HÁROM PECSÉTRAJZZAL Ára 10 korona. BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents