Dr. Veress Endre (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 34.: Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597–1607). I. kötet: 1597–1602 (Budapest, 1909)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK HARMINCZNEGYEDIK KÖTETE KÉT MELLÉKLETTEL ÉS KÉT PECSÉTRAJZZAL Ára 14 korona BUDAPEST, 1909 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents