Dr. Thallóczy Lajos, Barabás Samu (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 35.: A Frangepán család oklevéltára. I. kötet: 1133–1453 (Budapest, 1910)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA DIPLOMAT ARIA VOL. XXXV MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK HARMINCZÖTÖDIK KÖTET BUDAPEST, 1910 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents