Dr. Thallóczy Lajos és Horváth Sándor (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 36.: Magyarország melléktartományainak oklevéltára. III. kötet: Alsó-Szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana vármegyék) 1244–1710 (Budapest, 1912)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA DIPLOMAT ARIA VOL. XXXVI MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK ; KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK XXXVI. KÖTET BUDAPEST, 1913 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN) Ára 10 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents