Dr. Thallóczy Lajos és Horváth Sándor (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 36.: Magyarország melléktartományainak oklevéltára. III. kötet: Alsó-Szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana vármegyék) 1244–1710 (Budapest, 1912)

Hornyánszky Viktor es. és kir. udv. könyvnyomdája

Next

/
Thumbnails
Contents