Dr. Veress Endre (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 37.: Basta György hadvezér levelezése és iratai 1597–1607 II. kötet: 1602–1607 (Budapest, 1913)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK HARMINCZHETED1K KÖTETE KÉT MELLÉKLETTEL ÉS TIZ SZÖVEGRAJZZAL Ára 24 korona BUDAPEST, 1913 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents