Dr. Thallóczy Lajos, Barabás Samu (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 38.: A Frangepán család oklevéltára. II. kötet: 1454–1527. Hamis oklevelek 1209–1481 (Budapest, 1913)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA DIPLOM ATARIA YOL. XXXVIII MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ. OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK XXXVIII. KÖTET BUDAPEST, 1913 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN) Ára 16 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents