Dr. Veress Endre (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 42.: Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal. (1581–1585) (Budapest, 1948)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ H1STORJCA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSÓ OSZTÄLY OKMÁNYTÁRAK NEGYVENKETTEDIK KÖTETE BUDAPEST, 1948 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLŐIÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents