Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 7. 1614-1621 (Budapest, 1881)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTOKICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. HARMADIK OSZTÁLY. ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK. BUDA-PEST. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) 188 1.

Next

/
Thumbnails
Contents