Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 13. 1661-1664 (Budapest, 1888)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. HARMADIK OSZTÁLY. ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK. BUDAPEST. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents