Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 21. 1692-1699 (Budapest, 1898)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. w- MAGVAK TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. HARMADIK OSZTÁLY. ORSZÁG G YŰLÉ S I E MLÉ KEK. BUDAPEST, 1898. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA (Az Akadémia épületéhen.)

Next

/
Thumbnails
Contents