Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-korból. III. (Budapest, 1876.)

MONÜMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. A G T A EXTERA. III. KG xvvm A # MOX. HUNG. HIST. AC'TA KXT. Hl. a

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents