Szilády Áron és Szilágyi Sándor (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 4. Diplomataria. III.: Török–Magyarkori Állam–Okmánytár. I. kötet (Pest, 1868)

' ! TORÖK-MAGYAßKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK 4 »l ! i KAU A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉN ELM í BIZOTTSÁGA. 4 ELSŐ OSZTÁLY: OKMÁNYTÁR. IIL I J ! PEST. 1868. ' 1 EG0ENBERGER PBJtntXÁVJD AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNAK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents