Szilády Áron és Szilágyi Sándor (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 4. Diplomataria. VIII.: Török–Magyarkori Állam–Okmánytár. VI. kötet (Pest, 1871)

TORÖK-MAGYAKKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. K I A Í> J A A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTEN ELM í B I Z OTTS A GA. ELSŐ OSZTÁLY : OKMÁNYTÁRAK. Y-III. i ,i ft PEST, 1872. EOÖENBERGER FF:RDTNÁND AKAOÉMIAI KÖNYVÁRUSNÁL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents