Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1885

A KEGYES-1.__ ^ Iß EE N D IE K VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ M.-ÓVÁRI ALGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1884/85-Kl TANÉVRŐL. M AGYA R-Ó VÁR, 1885. CZEH SÁNDOR-FÉLE KÖNYVNYOMDA. I

Next

/
Thumbnails
Contents