Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1887

A KE GYE S - TANI T Ó R E ND IE K VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYAR-ÓVÁRI GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1886/87-KI TANÉVRŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents