Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1889

^'Víy‘Vív‘Vív'Vív,Vív,Vív'Vív,Vív,Víx,VÍVVÍx,Vív‘VíVVÍx,Vív,V|x,VÍVVív,V|VV|v*Vix,Víx'V|x'Vív’ViVVÍx‘V|,v.*Víx")! A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYAR-ÓVÁRI GYMNASIUM AZ 1888/89-KI TANÉVRŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents