Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1895

KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ , lUIV.U-ÓHKI CÍBSASIIIH ÉRTESÍTŐJE A Z 1894—95-LK= TANÉVRŐL. KÖZLI RAPPENSBERGER VILMOS, GVMN. IGAZGATÓ. fel Ä^-C GY0R’1895- ->.x» éíA-GKOSS TESTV. KÖNVVNYOMTATÓ-INTÉZETÉRŐL. ^ l'í; (\S\j v ^3Éooojpojc)ajo>jáx)Oc^l OCCCcc CCCCCC-CCCttti cc #■<$> C&> <$> cg, <§- cgD ■$> tgj •$> cg) <$> c£> <£> cgj Cg3 <$> cgj <$> cg) <$• Cg) <$> cgj <#> c£> •$> <#><> C&><&> C$> <£- C^# 5------------------------------­7I1L "SS

Next

/
Thumbnails
Contents