Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1896

KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ Magyar-Óvári GyiMNasium rr Értesítője AZ 1895—96. TANÉVRŐL. KÖZLI Rappensberger Vilmos GVMN. IGAZGATÓ. £*> GYŐR, 1896. GROSS T FSTVEREK KONY VNYOKDA-INTÉZETE. CL

Next

/
Thumbnails
Contents