Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1902

KEGYES TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYAR-ÓVÁRI GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1901—1902. TANÉVRŐL. KÖZLI: RAPPENSBERGER VILMOS, GYMN. IGAZGATÓ. GYŐRÖTT, 1902. GYŐREGYHÁZMEGYE KÖNYVSAJTŐJA. mwsm

Next

/
Thumbnails
Contents