Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1903

f ~\ A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYARÓVÁRI GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1902- 1903. TANÉVRE. ( KÖZLI : RAPPENSBERGER VILMOS, GIMN. IGAZGATÓ. GYŐR NITSMANN JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents